Johannes (de Doper) nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?.

Mattheus 11:2-3
Johannes de Doper was de man die Jezus introduceerde bij het volk. Hij was de man die de bekende woorden sprak: "Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest" (Markus 1:7-8).

Nu was deze Johannes in de gevangenis terecht gekomen. Het klinkt misschien ongelooflijk dat hij op dit moment zou beginnen twijfelen wie Jezus nu eigenlijk was, maar hij was opgepakt, vreesde voor zijn leven en blijkbaar sloeg de twijfel toe.

Het is immers makkelijk om vertrouwen te hebben wanneer alles je voor de wind gaat. Geloven is zo vanzelfsprekend als het prima gaat in je gezin, als je veel vrienden rondom je hebt, als er liefde en vreugde heerst.

Dat alles wordt behoorlijk op de proef gesteld wanneer er donkere wolken aan de horizon opdagen: huwelijksproblemen, financiele moeilijkheden, ziekte, dood van een geliefde. Dan is het heel goed mogelijk dat er vrees en twijfel in ons hart komt.

Een anoniem, engelstalig dichter schreef een paar mooie versregels die ik hier vrij probeer te vertalen:

"Twijfel ziet de hindernissen, vertrouwen ziet een weg.
Twijfel ziet een donkere nacht, vertrouwen ziet de dag.
Twijfel aarzelt een stap te doen, vertrouwen voert je omhoog.
Twijfel vraagt: 'Wie gelooft dit?' Vertrouwen antwoordt: 'Ik!'"

Twijfel hoeft niet per definitie negatief te zijn. Gezonde vragen over ons geloof brengen ons er immers toe om Gods Woord ernstig te bestuderen en om Jezus op die manier beter te leren kennen. Jezus zelf heeft ons aangemoedigd: "Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken".

En dat is precies het resultaat van een regelmatige en vertrouwelijke omgang met God: Zijn Woord zal je vrijmaken! Hoe beter je Zijn Waarheid leert verstaan en kunt begrijpen, hoe meer je bevrijd wordt van angst, van onzekerheid en van twijfel.

Dan mogen er donkere wolken aan de horizon verschijnen. Dan weet je zeker dat er Iemand is die je door de donkerste duisternis zal doorheen leiden.

Vader, help me om Uw Zoon beter te leren kennen zodat ik Hem in alles zal vertrouwen. Amen.
__________
Originele Engelse tekst:

Doubt sees the obstacles, faith sees the way.
Doubt sees the darkest night; faith sees the day.
Doubt dreads to take a step; faith soars on high.
Doubt questions, 'Who believes?' Faith answers, 'I.'
Het "Woord van de Week" wordt – behalve bij onvoorziene omstandigheden – aangepast op zondagavond. Wie op een van deze boodschappen wenst te reageren kan dit via E-mail.

E-mailIndien je dit wenst kun je deze boodschap ook elke week toegestuurd krijgen via E-mail. Stuur een (lege) mail naar: woordvdweek-subscribe@yahoogroups.com. (Je krijgt automatisch een mail terug en moet dan je inschrijving bevestigen met een "reply"! Dit is om te voorkomen dat iemand anders in jouw naam inschrijft).

Inhoud Terug naar ONTMOETING inhoud

w18/2009