KENT U DE vier geestelijke wetten?

Zoals er natuurwetten zijn waar de natuur zich aan houdt, zo zijn er ook geestelijke wetten die onze verhouding tot God bepalen.


EERSTE WET

GOD HEEFT U LIEF EN HEEFT EEN PLAN MET UW LEVEN.

(De aangehaalde teksten uit de Bijbel kunt u het best nog eens in hun verband nalezen. Op deze pagina's worden ze geciteerd uit de NBG-vertaling)

GODS LIEFDE
,,Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).

GODS PLAN
Jezus zei: ,,Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed" (een leven met inhoud en doel) (Johannes 10:10).

Hoe komt het dat de meeste mensen dit leven in overvloed niet kennen?

 Naar de 2de WET

 Terug naar ONTMOETING inhoud

12/1997