Psalmen:

Eenzaamheid (Psalm 25:1-22) MW 08/2004
God verwacht geen sterke mensen (Psalm 25) DD 11/2000
Wie is de man die lust heeft ten leven,die dagen liefheeft om het goede te zien? (Psalm 34:1-15) (Preek n.a.v. de jaarwisseling)
Licht (Psalm 36) DD 8/04/2001
Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Psalm 40:1-12)
Vernieuw in mijn binnenste een vaste Geest (Psalm 51:1-15) SS 12/1993
Mijn hulp is van de Here (Psalm 121) SS 02/1988
Here, Gij doorgrondt en kent mij (Psalm 139:1-12) SS 12/1987