Jozua:

Wat betekenen deze stenen (Jozua 4) SS 12/1991
Is er een "Achan" in jouw leven (Jozua 7:1-26) MW 7/2005
Het zij verre van ons, de Here te verlaten! (Jozua 24:14-28)