Jesaja:

De vrede van God, die al het andere te boven gaat (Jesaja 2:1-5) SS 12/1989 Nieuwjaar
Jezus Christus, geboren voor genade (Jesaja 52:13) DD 10/12/2000
Hoort, opdat uw ziel leve (Jesaja 55:1-3)