1 Johannes (de volledige brief)

Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven (1 Johannes 1:1-2:2) SS 06/1991
Wandelen, als Hij gewandeld heeft (1 Johannes 2:3-11) SS 07/1991
Heb de wereld niet lief hetgeen in de wereld is (1 Johannes 2:12-17) SS 10/1991
Zijn er ook nu vele antichristen opgestaan (1 Johannes 2:18-27) SS 03/1992
...Wij Hem gelijk zullen wezen (1 Johannes 2:28-3:10) SS 05/1992
Wie niet liefheeft, blijft in de dood (1 Johannes 3:11-17) SS 08/1992
...Hebben wij vrijmoedigheid tegenover God (1 Johannes 3:18-24) SS 09/1992
Wie een oor heeft, die hore (1 Johannes 4:1-6) SS 12/1992
Wie niet liefheeft, kent God niet (1 Johannes 4:7-21) SS 01/1993
Wie is het, die de wereld overwint... (1 Johannes 5:1-12) SS 04/1993
Dit heb ik u geschreven... (1 Johannes 5:13-21) SS 06/1993
buiten deze reeks
Wie de Zoon heeft, heeft het leven (1 Johannes 1:1-2:2)
Wij hebben de liefde onderkend... (1 Johannes 4:7-16) Kerst SS 24/12/1995
Zeven zegeningen van Heilige passie (1 Johannes 4:8-10) DD 14/10/2001
Indien wij onze zonden belijden... (1 Johannes 1:5-10) SS 05/1997