Laat de Bijbel je helpen
door Norman Vincent Peale
De Bijbel is een geloofsboek! Het is de geschiedenis van Gods omgang met de mensen. Het bevat de grootste van alle filosofische gedachten. Het omvat Gods plan voor onze redding. Het vertelt over de oorsprong en over het doel van deze wereld. Het gaat over mensen en over hun relatie tot God. Het toont God als de Schepper en als de oorsprong van alles wat is. Dat zijn op zich allemaal grootse en belangrijke dingen.

Maar veel mensen realiseren zich niet dat de Bijbel hen kan helpen. Daarom heb ik één hoofdstuk gekozen uit twaalf verschillende Bijbelboeken en heb ik, met een korte verklaring, geprobeerd om aan te tonen hoe een gelovige deze en andere hoofdstukken kan gebruiken om een door God geleid en overwinnend leven te leiden.

Ik raad je aan om eerst het gekozen Bijbelgedeelte te lezen. Lees daarna de bijhorende overdenking. Ga dan terug en denk biddend na over het Schriftgedeelte zelf. Wanneer je dit doet zul je zelf ontdekken hoe dit gedeelte meer betekenis krijgt en meer bruikbaar wordt in je leven van elke dag.

Want je hoeft helemaal niet te leven met een voortdurend gevoel van verslagenheid of met voortdurende bezorgdheid. Je hoeft niet telkens opnieuw toe te geven aan je zwakheid of aan de zonde. Je hoeft geen haat in je hart mee te dragen. Laat de Bijbel je helpen! Hij kan dat – en zelfs veel meer dan je je kunt voorstellen...

Teksten die vroeger verschenen op de pagina "Leven in Overvloed" kun je terugvinden in onze "bibliotheek" (in pdf-formaat)

7/2002