e naam "Ontmoeting" heb ik "geleend" van de bescheiden Nieuwsbrief die in mijn thuis-Gemeente, de Evangelische Kerk te Hemiksem, maandelijks wordt uitgegeven.

Achter de wolken schijnt Gods liefdeWe hopen deze plaats in de "Cyberspace" te kunnen laten uitgroeien tot een plaats waar mensen de God van de Bijbel kunnen "ontmoeten".

Want de Bijbel vertelt ons hoe het leven van heel wat mensen grondig veranderd werd na een ontmoeting met de Heer. Uit de vele voorbeelden die dit boek ons vertelt, vermelden we er hier slechts twee:

In Exodus (het tweede boek van het "Oude Testament") lezen we hoe Mozes een ontmoeting had met God in de woestijn. Deze gebeurtenis had tot gevolg dat Mozes de leider werd die een groot volk, Israël, mocht bevrijden uit de slavernij in Egypte en hen mocht geleiden naar het "beloofde land".

In het boek Handelingen (het vijfde boek van het Nieuwe Testament) heeft een fervent christenvervolger, Paulus, een ontmoeting met Jezus. Het gevolg is dat hij een groot verkondiger wordt van het Evangelie, die de "blijde boodschap" over heel de toen bekende wereld zal verspreiden.

Zo vinden we doorheen de Bijbel nog heel wat levensgeschiedenissen van mensen voor wie een ontmoeting met de Heer een enorme verandering in hun leven teweegbracht.

Misschien is deze plaats de start van uw ontmoeting met Hem...


Waarom een Internet-site over de Bijbel?

Op de middelbare school (nu bijna 40 jaar geleden) moest ik eens een verhandeling schrijven met als titel:

"Als Paulus zou terugkomen,
dan zou hij een dagblad stichten".

Een vreemde titel... Maar de bedoeling was aan te tonen dat de apostel Paulus in zijn tijd alle middelen heeft aangewend die hem ter beschikking stonden om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen: hij preekte in synagogen, hij ondernam grote zendingsreizen, hij ging spreken op plaatsen waar veel mensen bij mekaar kwamen en hij schreef brieven.

Moest hij vandaag terug bij ons zijn, dan had hij inderdaad al jaren geleden een dagblad gesticht en ondertussen waarschijnlijk ook een televisie-zender opgericht.

En ik vermoed dat hij ook een medium als Internet zou gebruiken om zoveel mogelijk mensen met de "Blijde Boodschap" te confronteren...

 Terug naar ONTMOETING inhoud

9/1997