Ben jij een échte MAN?
Een échte man...
 • erkent het gevaar van pornografie voor zijn persoonlijk leven
   
 • weet dat pornografie slechts tijdelijk en bedrieglijk genot verschaft
   
 • weet dat de nasmaak van pornografie bitter is
   
 • weet dat pornografie verslavend is
   
 • weet dat pornografie van kwaad tot erger brengt
   
 • weet dat pornografie zijn leven vernietigt
   
 • weet dat pornografie een verkeerd beeld van de realiteit geeft
   
 • is niet gelukkig met het beeld van de vrouw dat door pornografie wordt geschapen
   
 • weet dat pornografie het leven van vrouwen vernietigt
   
 • weet dat pornografie zijn vrouw en kinderen schaadt en hun leven kan vernietigen
   
 • weet dat pornografie het gezin als hoeksteen van de samenleving afbreekt
   
 • laat het niet koud dat vele mannen in dit moeras van verderf wegzinken
   
 • is begaan met zijn collega's die in pornografie gevangen zitten
   
 • leert zijn gedachten te beheersen
   
 • leert zijn gevoelens te beheersen
   
 • wordt dikwijls verleid om te kijken maar draait zijn ogen bewust weg
   
 • bidt om hulp in moeilijke omstandigheden
   
 • heeft de moed te vluchten als het nodig is, ook al wordt hij uitgelachen
   
 • zet alles op alles om zijn kinderen – vooral zijn zonen – tegen dit vergif te beschermen
   
 • geeft de strijd tegen pornografie niet op
   
 • zegt nee tegen pornografie!!

...is een wijs man

Een geknechte man...
 • is overmoedig en denkt dat hij pornografie aankan
   
 • denkt dat pornografie een spannend, aangenaam spelletje is en dat hij zijn vingers niet zal verbranden
   
 • is te ijdel of te hoogmoedig om hulp of raad te zoeken
   
 • wordt door zijn ogen verleid
   
 • doet liever met de meerderheid mee dan zich te laten uitlachen
   
 • wil niet toegeven dat hij zwak is
   
 • laat zijn fantasie de vrije loop
   
 • misleidt zichzelf door te denken: "Velen zijn erger dan ik"
   
 • ontkent verslaafd te zijn
   
 • denkt: "Ik houd het wel onder controle"
   
 • laat het koud dat de levens van vrouwen en kinderen vernietigd worden
   
 • beseft niet dat hij bezig is zichzelf te vernietigen
   
 • beseft niet dat in een fantasiewereld leeft die door en door bedrog is
   
 • heeft de kracht niet zijn kinderen tegen pornografie te beschermen
   
 • kan vrouwen uiteindelijk niet meer op een normale manier zien maar enkel nog als lustobject

...is een dwaas man

"Echte mannen"...

...wil een hulp bieden voor mannen die niet willen toegeven aan de moderne trend om pornografie goed te keuren en toe te laten in hun leven. Het wil tevens een forum zijn om in de huidige maatschappij de stem van échte mannen te laten weerklinken, want échte mannen geven écht om de maatschappij, die uit mannen, vrouwen en kinderen bestaat. Ze zijn niet bereid deze mensen op te offeren op het altaar van de teugelloze pornografie.

Wil je ook bij "Echte mannen" behoren? Onderteken dan de belofte die we allen hebben gedaan. Dan ontvang je ook regelmatig de nieuwsbrief "Echte mannen". Je wordt ook op de hoogte gehouden van acties die worden ondernomen.

Het belofte-formulier kun je opvragen in Acrobat(*) of in Word-formaat. Je kunt het makkelijk uitprinten, ondertekenen en toezenden aan:

    Echte Mannen
    Postbus 5
    B-2870 Puurs
    België

Wil je reageren? Wens je meer informatie? Mail naar echtemannen@tijd.com


(*) Documenten in Acrobat-formaat hebben het voordeel dat je ze op elke computer (PC, Mac, Unix) kunt bekijken en afdrukken. Het enige dat je nodig hebt is een Acrobat-reader en die is op heel wat recente computers reeds standaard geïnstalleerd.

Indien je op je computer nog geen Acrobat-reader hebt, dan kan je die (gratis) ophalen op de site van Adobe. Druk op de knop hierboven om Acrobat-reader te "downloaden".

pijl-r Onderteken de "belofte"

pijl-l Porno? Neen, bedankt!

home Terug naar ONTMOETING inhoud

5/2002