Bijbel-leesrooster

September

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Joel 2:1-3:21 1 1 Korinthiers 8:1-13 1
2 Kronieken 25:1-28,
2 Koningen 14:1-29
2 1 Korinthiers 9:1-27 2
Jona 1:1-4:11 3 1 Korinthiers 10:1-11:1 3
Amos 1:1-3:15 4 1 Korinthiers 11:2-34 4
Amos 4:1-6:14 5 1 Korinthiers 12:1-31 5
Amos 7:1-9:15 6 1 Korinthiers 13:1-14:19 6
Hosea 1:1-3:5 7 1 Korinthiers 14:20-40 7
Hosea 4:1-6:11 8 1 Korinthiers 15:1-34 8
Hosea 7:1-9:17 9 1 Korinthiers 15:35-58 9
Hosea 10:1-11:12 10 1 Korinthiers 16:1-24 10
Hosea 12:1-14:9 11 2 Korinthiers 1:1-14 11
2 Koningen 15:1-38,
2 Kronieken 26:1-27:9
12 2 Korinthiers 1:15-2:17 12
2 Koningen 16:1-17:41 13 2 Korinthiers 3:1-4:6 13
2 Kronieken 28:1-29:36 14 2 Korinthiers 4:7-5:10 14
2 Kronieken 30:1-32:8 15 2 Korinthiers 5:11-6:10 15
2 Kronieken 32:9-33,
2 Koningen 18:1-37
16 2 Korinthiers 6:11-7:16 16
2 Koningen 19:1-20:21 17 2 Korinthiers 8:1-24 17
Micha 1:1-2:13 18 2 Korinthiers 9:1-15 18
Micha 3:1-5:15 19 2 Korinthiers 10:1-18 19
Micha 6:1-7:20 20 2 Korinthiers 11:1-15 20
Jesaja 1:1-2:22 21 2 Korinthiers 11:16-12:10 21
Jesaja 3:1-5:30 22 2 Korinthiers 12:11-13:14 22
Jesaja 6:1-8:22 23 Galaten 1:1-24 23
Jesaja 9:1-10:34 24 Galaten 2:1-21 24
Jesaja 11:1-13:22 25 Galaten 3:1-22 25
Jesaja 14:1-16:14 26 Galaten 3:23-4:20 26
Jesaja 17:1-20:6 27 Galaten 4:21-5:12 27
Jesaja 21:1-23:18 28 Galaten 5:13-6:18 28
Jesaja 24:1-26:21 29 Efesiers 1:1-14 29
Jesaja 27:1-28:29 30 Efesiers 1:15-2:10 30

 Naar Bijbel-leesrooster OKTOBER

 Terug naar Bijbel-leesrooster AUGUSTUS

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997