Bijbel-leesrooster

Oktober

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Jesaja 29:1-30:33 1 Efesiers 2:11-3:21 1
Jesaja 31:1-33:24 2 Efesiers 4:1-24 2
Jesaja 34:1-37:7 3 Efesiers 4:25-5:14 3
Jesaja 37:8-39:8 4 Efesiers 5:15-6:9 4
Jesaja 40:1-41:20 5 Efesiers 6:10-24 5
Jesaja 41:21-43:13 6 Filipensen 1:1-30 6
Jesaja 43:14-45:7 7 Filipensen 2:1-30 7
Jesaja 45:8-47:15 8 Filipensen 3:1-21 8
Jesaja 48:1-49:26 9 Filipensen 4:1-23 9
Jesaja 50:1-52:12 10 Kolosensen 1:1-23 10
Jesaja 52:13-55:13 11 Kolosensen 1:24-2:19 11
Jesaja 56:1-58:14 12 Kolosensen 2:20-3:17 12
Jesaja 59:1-60:22 13 Kolosensen 3:18-4:18 13
Jesaja 61:1-64:12 14 1 Thessalonisensen 1:1-2:12 14
Jesaja 65:1-66:24 15 1 Thessalonisensen 2:13-3:13 15
Nahum 1:1-3:19 16 1 Thessalonisensen 4:1-18 16
2 Koningen 21:1-18,
2 Kronieken 33:1-20,
Habbakuk 1:1-17
17 1 Thessalonisensen 5:1-28 17
Habbakuk 2:1-3:19 18 2 Thessalonisensen 1:1-2:12 18
2 Koningen 21:19-26,
2 Kronieken 33:21-35:15
19 2 Thessalonisensen 2:13-3:18 19
2 Kronieken 35:16-27,
2 Koningen 22:1-23:20
20 1 Timotheus 1:1-20 20
2 Koningen 23:21-30,
Sefanja 1:1-2:15
21 1 Timotheus 2:1-3:16 21
Sefanja 3:1-20,
Jeremia 1:1-2:8
22 1 Timotheus 4:1-16 22
Jeremia 2:9-3:18 23 1 Timotheus 5:1-6:2 23
Jeremia 3:19-5:9 24 1 Timotheus 6:3-21 24
Jeremia 5:10-6:26 25 2 Timotheus 1:1-18 25
Jeremia 6:27-8:13 26 2 Timotheus 2:1-26 26
Jeremia 8:14-10:16 27 2 Timotheus 3:1-4:8 27
Jeremia 10:17-12:17 28 2 Timotheus 4:9-22 28
Jeremia 13:1-14:22 29 Titus 1:1-2:10 29
Jeremia 15:1-17:4 30 Titus 2:11-3:15 30
Jeremia 17:5-19:13 31 Filemon 1-25 31

 Naar Bijbel-leesrooster NOVEMBER

 Terug naar Bijbel-leesrooster SEPTEMBER

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997