Bijbel-leesrooster

November

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Jeremia 19:14-22:23 1 Hebreewen 1:1-2:4 1
Jeremia 22:24-24:10 2 Hebreewen 2:5-18 2
Jeremia 25:1-26:24 3 Hebreewen 3:1-4:2 3
Jeremia 27:1-29:23 4 Hebreewen 4:3-16 4
Jeremia 29:24-31:26 5 Hebreewen 5:1-6:8 5
Jeremia 31:27-32:44 6 Hebreewen 6:9-7:10 6
Jeremia 33:1-34:22 7 Hebreewen 7:11-28 7
Jeremia 35:1-37:10 8 Hebreewen 8:1-13 8
Jeremia 37:11-40:12 9 Hebreewen 9:1-22 9
Jeremia 40:13-43:13 10 Hebreewen 9:23-10:18 10
Jeremia 44:1-46:28 11 Hebreewen 10:19-39 11
Jeremia 47:1-48:47 12 Hebreewen 11:1-16 12
Jeremia 49:1-39 13 Hebreewen 11:17-40 13
Jeremia 50:1-46 14 Hebreewen 12:1-29 14
Jeremia 51:1-58 15 Hebreewen 13:1-25 15
Jeremia 51:59-52:34,
Klaagliederen 1:1-22
16 Jacobus 1:1-27 16
Klaagliederen 2:1-3:38 17 Jacobus 2:1-26 17
Klaagliederen 3:39-5:22 18 Jacobus 3:1-18 18
2 Kronieken 36:1-8,
2 Koningen 23:31-24:7,
Daniel 1:1-2:24
19 Jacobus 4:1-5:6 19
Daniel 2:25-3:30 20 Jacobus 5:7-20 20
Daniel 4:1-5:16 21 1 Petrus 1:1-21 21
Daniel 5:17-7:14 22 1 Petrus 1:22-2:17 22
Daniel 7:15-9:19 23 1 Petrus 2:18-3:12 23
Daniel 9:20-11:35 24 1 Petrus 3:13-4:11 24
Daniel 11:36-12:13,
2 Kronieken 36:9-21,
2 Koningen 24:8-25:26
25 1 Petrus 4:12-5:14 25
Ezechiel 1:1-3:27 26 2 Petrus 1:1-21 26
Ezechiel 4:1-7:27 27 2 Petrus 2:1-22 27
Ezechiel 8:1-11:12 28 2 Petrus 3:1-18 28
Ezechiel 11:13-13:23 29 1 Johannes 1:1-2:6 29
Ezechiel 14:1-16:43 30 1 Johannes 2:7-29 30

 Naar Bijbel-leesrooster DECEMBER

 Terug naar Bijbel-leesrooster OKTOBER

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997