Bijbel-leesrooster

Mei

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
1 Samuel 1:1-2:36 1 Lucas 2:21-52 1
1 Samuel 3:1-5:12 2 Lucas 3:1-20 .2
1 Samuel 6:1-7:14 3 Lucas 3:21-4:13 3
1 Samuel 7:15-10:8 4 Lucas 4:14-30 4
1 Samuel 10:9-12:25 5 Lucas 4:31-5:11 5
1 Samuel 13:1-14:35 6 Lucas 5:12-26 6
1 Samuel 14:36-15:35 7 Lucas 5:27-6:11 7
Ruth 1:1-2:23 8 Lucas 6:12-38 8
Ruth 3:1-4:22,
1 Samuel 16:1-23
9 Lucas 6:39-7:10 9
1 Samuel 17:1-18:5 10 Lucas 7:11-35 10
1 Samuel 18:6-19:24 11 Lucas 7:36-50 11
1 Samuel 20:1-21:15 12 Lucas 8:1-18 12
1 Samuel 22:1-23:29 13 Lucas 8:19-39 13
1 Samuel 24:1-25:44 14 Lucas 8:40-56 14
1 Samuel 26:1-28:25 15 Lucas 9:1-17 15
1 Samuel 29:1-31:13,
1 Kronieken 10:1-14
16 Lucas 9:18-36 16
1 Kronieken 1:1-2:41 17 Lucas 9:37-56 17
1 Kronieken 2:42-5:10 18 Lucas 9:57-10:16 18
1 Kronieken 5:11-6:81 19 Lucas 10:17-37 19
1 Kronieken 7:1-9:9 20 Lucas 10:38-11:13 20
1 Kronieken 9:10-44, 11:1-47 21 Lucas 11:14-36 21
1 Kronieken 12:1-14:17 22 Lucas 11:37-54 22
1 Kronieken 15:1-16:43 23 Lucas 12:1-21 23
1 Kronieken 17:1-19:19 24 Lucas 12:22-40 24
1 Kronieken 20:1-23:1 25 Lucas 12:41-59 25
2 Samuel 1:1-2:32 26 Lucas 13:1-17 26
2 Samuel 3:1-5:10 27 Lucas 13:18-35 27
2 Samuel 5:11-7:29 28 Lucas 14:1-24 28
2 Samuel 8:1-11:13 29 Lucas 14:25-15:10 29
2 Samuel 11:14-13:22 30 Lucas 15:11-32 30
2 Samuel 13:23-15:12 31 Lucas 16:1-18 31

 Naar Bijbel-leesrooster JUNI

 Terug naar Bijbel-leesrooster APRIL

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997