Bijbel-leesrooster

Maart

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Leviticus 13:1-59 1 Markus 7:24-8:10 1
Leviticus 14:1-57 2 Markus 8:11-30 2
Leviticus 15:1-16:34 3 Markus 8:31-9:13 3
Leviticus 17:1-19:37 4 Markus 9:14-32 4
Leviticus 20:1-22:16 5 Markus 9:33-10:12 5
Leviticus 22:17-24:9 6 Markus 10:13-31 6
Leviticus 24:10-25:55 7 Markus 10:32-52 7
Leviticus 26:1-27:34 8 Markus 11:1-26 8
Numeri 1:1-2:34 9 Markus 11:27-12:17 9
Numeri 3:1-4:20 10 Markus 12:18-37 10
Numeri 4:21-5:31 11 Markus 12:28-13:13 11
Numeri 6:1-7:53 12 Markus 13:14-37 12
Numeri 7:54-9:23 13 Markus 14:1-26 13
Numeri 10:1-11:35 14 Markus 14:27-52 14
Numeri 12:1-14:25 15 Markus 14:53-72 15
Numeri 14:26-15:41 16 Markus 15:1-20 16
Numeri 16:1-17:13 17 Markus 15:21-47 17
Numeri 18:1-20:13 18 Markus 16:1-20 18
Numeri 20:14-22:1 19 Johannes 1:1-28 19
Numeri 22:2-23:26 20 Johannes 1:29-51 20
Numeri 23:27-26:18 21 Johannes 2:1-25 21
Numeri 26:19-27:23 22 Johannes 3:1-21 22
Numeri 28:1-29:40 23 Johannes 3:22-36 23
Numeri 30:1-31:54 24 Johannes 4:1-26 24
Numeri 32:1-33:49 25 Johannes 4:27-54 25
Numeri 33:50-36:13 26 Johannes 5:1-30 26
Deuteronomium 1:1-2:37 27 Johannes 5:31-6:13 27
Deuteronomium 3:1-4:49 28 Johannes 6:14-40 28
Deuteronomium 5:1-7:11 29 Johannes 6:41-71 29
Deuteronomium 7:12-9:29 30 Johannes 7:1-24 30
Deuteronomium 10:1-11:32 31 Johannes 7:25-52 31

 Naar Bijbel-leesrooster APRIL

 Terug naar Bijbel-leesrooster FEBRUARI

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997