Bijbel-leesrooster

Juli

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Psalmen 82:1-86:17 1 Handelingen 9:10-31 1
Psalmen 87:1-89:52 2 Handelingen 9:32-43 2
Psalmen 90:1-93:55 3 Handelingen 10:1-23a 3
Psalmen 94:1-98:9 4 Handelingen 10:23b-48 4
Psalmen 99:1-102:28 5 Handelingen 11:1-26 5
Psalmen 103:1-105:15 6 Handelingen 11:27-12:25 6
Psalmen 105:16-106:48 7 Handelingen 13:1-12 7
Psalmen 107:1-108:13 8 Handelingen 13:13-31 8
Psalmen 109:1-113:9 9 Handelingen 13:32-52 9
Psalmen 114:1-118:29 10 Handelingen 14:1-28 10
Psalmen 119:1-88 11 Handelingen 15:1-21 11
Psalmen 119:89-176 12 Handelingen 15:22-16:5 12
Psalmen 120:1-127:5 13 Handelingen 16:6-24 13
Psalmen 128:1-134:3 14 Handelingen 16:25-40 14
Psalmen 135:1-138:8 15 Handelingen 17:1-15 15
Psalmen 139:1-142:7 16 Handelingen 17:16-34 16
Psalmen 143:1-146:10 17 Handelingen 18:1-23 17
Psalmen 147:1-150:6 18 Handelingen 18:24-19:20 18
1 Koningen 2:12-3:28 19 Handelingen 19:21-41 19
1 Koningen 4:1-6:22 20 Handelingen 20:1-16 20
1 Koningen 6:23-7:51 21 Handelingen 20:17-38 21
1 Koningen 8:1-66 22 Handelingen 21:1-14 22
1 Koningen 9:1-11:13 23 Handelingen 21:15-36 23
1 Koningen 11:14-43,
2 Kronieken 1:1-2:18
24 Handelingen 21:37-22:21 24
2 Kronieken 3:1-6:11 25 Handelingen 22:22-23:11 25
2 Kronieken 6:12-7:22 26 Handelingen 23:12-35 26
2 Kronieken 8:1-9:31 27 Handelingen 24:1-27 27
Spreuken 1:1-3:35 28 Handelingen 25:1-19 28
Spreuken 4:1-6:35 29 Handelingen 25:20-26:11 29
Spreuken 7:1-9:18 30 Handelingen 26:12-32 30
Spreuken 10:1-12:28 31 Handelingen 27:1-26 31

 Naar Bijbel-leesrooster AUGUSTUS

 Terug naar Bijbel-leesrooster JUNI

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997