Bijbel-leesrooster

Februari

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Genesis 41:1-42:17 1 Mattheus 20:17-34 1
Genesis 42:18-44:17 2 Mattheus 21:1-22 2
Genesis 44:18-46:27 3 Mattheus 21:23-46 3
Genesis 46:28-48:22 4 Mattheus 22:1-22 4
Genesis 49:1-50:26 5 Mattheus 22:23-46 5
Exodus 1:1-2:25 6 Mattheus 23:1-22 6
Exodus 3:1-4:31 7 Mattheus 23:23-39 7
Exodus 5:1-7:13 8 Mattheus 24:1-31 8
Exodus 7:14-9:35 9 Mattheus 24:32-51 9
Exodus 10:1-12:20 10 Mattheus 25:1-23 10
Exodus 12:21-14:14 11 Mattheus 25:24-46 11
Exodus 14:15-15:27 12 Mattheus 26:1-35 12
Exodus 16:1-18:27 13 Mattheus 26:36-56 13
Exodus 19:1-21:27 14 Mattheus 26:57-75 14
Exodus 21:28-24:18 15 Mattheus 27:1-26 15
Exodus 25:1-26:37 16 Mattheus 27:27-56 16
Exodus 27:1-28:43 17 Mattheus 27:57-28:20 17
Exodus 29:1-30:21 18 Markus 1:1-20 18
Exodus 30:22-33:6 19 Markus 1:21-45 19
Exodus 33:7-34:26 20 Markus 2:1-22 20
Exodus 34:27-36:7 21 Markus 2:23-3:19 21
Exodus 36:8-38:31 22 Markus 3:20-4:9 22
Exodus 39:1-40:38 23 Markus 4:10-34 23
Leviticus 1:1-4:21 24 Markus 4:35-5:20 24
Leviticus 4:22-6:30 25 Markus 5:21-43 25
Leviticus 7:1-8:36 26 Markus 6:1-29 26
Leviticus 9:1-10:20 27 Markus 6:30-56 27
Leviticus 11:1-12:8 28 Markus 7:1-23 28

 Naar Bijbel-leesrooster MAART

 Terug naar Bijbel-leesrooster JANUARI

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997