Bijbel-leesrooster

December

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Ezechiel 16:44-18:32 1 1 Johannes 3:1-24 1
Ezechiel 19:1-20:44 2 1 Johannes 4:1-21 2
Ezechiel 20:45-22:31 3 1 Johannes 5:1-21 3
Ezechiel 23:1-24:14 4 2 Johannes 1-13 4
Ezechiel 24:15-27:11 5 3 Johannes 1-14 5
Ezechiel 27:12-28:26 6 Judas 1-13 6
Ezechiel 29:1-30:26 7 Judas 14-25 7
Ezechiel 31:1-32:32 8 Openbaring 1:1-20 8
Ezechiel 33:1-34:31 9 Openbaring 2:1-17 9
Ezechiel 35:1-37:14 10 Openbaring 2:18-3:6 10
Ezechiel 37:15-39:29 11 Openbaring 3:7-22 11
Ezechiel 40:1-41:20 12 Openbaring 4:1-11 12
Ezechiel 41:21-44:14 13 Openbaring 5:1-14 13
Ezechiel 44:15-46:24 14 Openbaring 6:1-17 14
Ezechiel 47:1-48:35,
2 Koningen 25:27-30,
2 Chronieken 36:22,23
15 Openbaring 7:1-17 15
Haggai 1:1-2;23,
Zacharia 1:1-2:13
16 Openbaring 8:1-13 16
Zacharia 3:1-8:17 17 Openbaring 9:1-12 17
Zacharia 8:18-11:17 18 Openbaring 9:13-10:11 18
Zacharia 12:1-14:21,
Esther 1:1-22
19 Openbaring 11:1-19 19
Esther 2:1-4:17 20 Openbaring 12:1-13:1a 20
Esther 5:1-9:16 21 Openbaring 13:1b-18 21
Esther 9:17-10:3,
Ezra 1:1-2:70
22 Openbaring 14:1-13 22
Ezra 3:1-5:17 23 Openbaring 14:14-16:1 23
Ezra 6:1-8:14 24 Openbaring 16:2-21 24
Ezra 8;15-10:44 25 Openbaring 17:1-18 25
Nehemiah 1:1-4:23 26 Openbaring 18:1-20 26
Nehemiah 5:1-7:73 27 Openbaring 18:21-19:16 27
Nehemiah 8:1-9:31 28 Openbaring 19:17-20:10 28
Nehemiah 9:32-11:36 29 Openbaring 20:11-21:8 29
Nehemiah 12:1-13:31 30 Openbaring 21:9-22:5 30
Maleachi 1:1-4:6 31 Openbaring 22:6-21 31

 Terug naar Bijbel-leesrooster NOVEMBER

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997