Bijbel-leesrooster

Beginnende Bijbellezer

...en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.

Handelingen 17:11


1. Beginnende bijbellezers raden we aan eerst het Evangelie naar Johannes te lezen. Gebruik hiervoor onderstaand rooster. Je leest dan in 39 dagen het Johannesevangelie door.

HET EVANGELIE NAAR JOHANNES
Johannes 1:1-28 1 Johannes 11:1-29 21
Johannes 1:29-51 2 Johannes 11:30-53 22
Johannes 2:1-25 3 Johannes 11:54 - 12:19 23
Johannes 3:1-21 4 Johannes 12:20-36a 24
Johannes 3:22-36 5 Johannes 12:36b-50 25
Johannes 4:1-26 6 Johannes 13:1-30 26
Johannes 4:27-54 7 Johannes 13:31 - 14:14 27
Johannes 5:1-30 8 Johannes 14:15-31 28
Johannes 5:31 - 6:13 9 Johannes 15:1-27 29
Johannes 6:14-40 10 Johannes 16:1-16 30
Johannes 6:41-71 11 Johannes 16:17-33 31
Johannes 7:1-24 12 Johannes 17:1-26 32
Johannes 7:25-52 13 Johannes 18:1-27 33
Johannes 7:53 - 8:20 14 Johannes 18:28-40 34
Johannes 8:21-38 15 Johannes 19:1-22 35
Johannes 8:39-59 16 Johannes 19:23-42 36
Johannes 9:1-23 17 Johannes 20:1-23 37
Johannes 9:24-41 18 Johannes 20:24 - 21:14 38
Johannes 10:1-21 19 Johannes 21:15-25 39
Johannes 10:22-42 20

2. Lees vervolgens:

  • Genesis 1:1 tot 25:11
  • Exodus 1:1 tot 21:14
  • Leviticus 1:1 tot 6:7

Deze gedeelten zullen U de noodzakelijke achtergrondinformatie geven om veel andere dingen te begrijpen die in de rest van de Bijbel voorkomen.

3. Lees dan de brief van Paulus aan de Romeinen. Heel wat mensen hebben het soms moeilijk met de leerstellingen uit dit boek. Hou echter voor ogen dat Paulus deze brief schreef aan gewone mensen en dat hij ervan uitging dat ze hem zouden begrijpen. De bezwaren die rijzen tegenover dit boek zijn menselijke weerleggingen tegenover een boek waarvan God zelf de auteur is.

4. Lees dan de eerste brief van Johannes. Het omvat slechts vijf hoofdstukken maar staat vol met aanwijzingen en bemoedigingen voor het leven met God.

5. Lees vervolgens het Nieuwe Testament volledig. Gebruik hiervoor de tweede kolom van de maand-leesroosters die u op deze pagina's kunt terugvinden.

6. Lees tenslotte ook het hele Oude Testament. Hiervoor kunt u de eerste kolom van deze maand-leesroosters gebruiken.

7. Blijf dagelijks in de Bijbel lezen. Wie de leesroosters verder blijft gebruiken leest dan telkens in één jaar de volledige Bijbel door.

8. Raadpleeg ook de "Inleidingen op de verschillende Bijbelboeken" en volg de aanwijzingen in "Haal meer uit je Bijbel".

Gods rijke zegen toegewenst bij het bestuderen van Zijn Woord!

 Naar Bijbel-leesrooster JANUARI

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1999