Bijbel-leesrooster

Augustus

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Spreuken 13:1-15:33 1 Handelingen 27:27-44 1
Spreuken 16:1-18:24 2 Handelingen 28:1-16 2
Spreuken 19:1-21:31 3 Handelingen 28:17-31 3
Spreuken 22:1-24:9 4 Romeinen 1:1-17 4
Spreuken 24:10-26:28 5 Romeinen 1:18-32 5
Spreuken 27:1-29:27 6 Romeinen 2:1-16 6
Spreuken 30:1-31:31 7 Romeinen 2:17-3:8 7
Prediker 1:1-3:22 8 Romeinen 3:9-31 8
Prediker 4:1-7:29 9 Romeinen 4:1-25 9
Prediker 8:1-12:14 10 Romeinen 5:1-21 10
Hooglied 1:1-3:11 11 Romeinen 6:1-23 11
Hooglied 4:1-5:16 12 Romeinen 7:1-25 12
Hooglied 6:1-8:14 13 Romeinen 8:1-25 13
1 Koningen 12:1-13:34 14 Romeinen 8:26-39 14
1 Koningen 14:1-31,
2 Kronieken 10:1-11:23
15 Romeinen 9:1-33 15
2 Kronieken 12:1-13:22,
1 Koningen 15:1-8
16 Romeinen 10:1-21 16
1 Koningen 15:9-17:7 17 Romeinen 11:1-12 17
1 Koningen 17:8-18:46 18 Romeinen 11:13-36 18
1 Koningen 19:1-20:43 19 Romeinen 12:1-21 19
1 Koningen 21:1-22:40 20 Romeinen 13:1-14 20
2 Kronieken 14:1-16:14 21 Romeinen 14:1-15:6 21
1 Koningen 22:41-53,
2 Koningen 1:1-2:25
22 Romeinen 15:7-33 22
2 Koningen 3:1-4:44 23 Romeinen 16:1-27 23
2 Koningen 5:1-7:2 24 1 Korinthiers 1:1-25 24
2 Koningen 7:3-8:15,
2 Kronieken 17:1-18:11
25 1 Korinthiers 1:26-2:16 25
2 Kronieken 18:12-20:37 26 1 Korinthiers 3:1-23 26
2 Kronieken 21:1-20,
2 Koningen 8:16-24,
Obadja 1-21
27 1 Korinthiers 4:1-21 27
2 Koningen 8:25-10:17 28 1 Korinthiers 5:1-6:11 28
2 Kronieken 22:1-12,
2 Koningen 10:18-12:16
29 1 Korinthiers 6:12-7:7 29
2 Koningen 12:17-13:25,
2 Kronieken 23:1-21
30 1 Korinthiers 7:8-24 30
2 Kronieken 24:1-27,
Joel 1:1-20
31 1 Korinthiers 7:25-40 31

 Naar Bijbel-leesrooster SEPTEMBER

 Terug naar Bijbel-leesrooster JULI

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997