Bijbel-leesrooster

April

OUD TESTAMENT NIEUW TESTAMENT
Deuteronomium 12:1-14:21 1 Johannes 7:53-8:20 1
Deuteronomium 14:22-16:17 2 Johannes 8:21-38 2
Deuteronomium 16:18-19:21 3 Johannes 8:39-59 3
Deuteronomium 20:1-22:5 4 Johannes 9:1-23 4
Deuteronomium 22:6-24:22 5 Johannes 9:24-41 5
Deuteronomium 25:1-27:26 6 Johannes 10:1-21 6
Deuteronomium 28:1-68 7 Johannes 10:22-42 7
Deuteronomium 29:1-31:13 8 Johannes 11:1-29 8
Deuteronomium 31:14-32:47 9 Johannes 11:30-53 9
Deuteronomium 32:48-34:12 10 Johannes 11:54-12:19 10
Josua 1:1-3:17 11 Johannes 12:20-36a 11
Josua 4:1-6:27 12 Johannes 12:36b-50 12
Josua 7:1-8:35 13 Johannes 13:1-30 13
Josua 9:1-10:27 14 Johannes 13:31-14:14 14
Josua 10:28-12:24 15 Johannes 14:15-31 15
Josua 13:1-15:12 16 Johannes 15:1-27 16
Josua 15:13-17:18 17 Johannes 16:1-16 17
Josua 18:1-19:51 18 Johannes 16:17-33 18
Josua 20:1-22:20 19 Johannes 17:1-26 19
Josua 22:21-24:33 20 Johannes 18:1-27 20
Richteren 1:1-3:11 21 Johannes 18:28-40 21
Richteren 3:12-5:31 22 Johannes 19:1-22 22
Richteren 6:1-7:25 23 Johannes 19:23-42 23
Richteren 8:1-9:29 24 Johannes 20:1-23 24
Richteren 9:30-11:11 25 Johannes 20:24-21:14 25
Richteren 11:12-13:25 26 Johannes 21:15-25 26
Richteren 14:1-16:22 27 Lucas 1:1-25 27
Richteren 16:23-18:31 28 Lucas 1:26-56 28
Richteren 19:1-20:23 29 Lucas 1:57-80 29
Richteren 20:24-21:25 30 Lucas 2:1-20 30

 Naar Bijbel-leesrooster MEI

 Terug naar Bijbel-leesrooster MAART

 Terug naar BIJBEL-LEESROOSTER overzicht

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1997