Wie is Jezus?

JEZUS


[Judas zoekt Jezus] De foto's op deze pagina's komen uit "Jezus", de meest vertaalde en meest verspreide film in de geschiedenis. De redenen voor het wereldwijde succes van deze prent en hun indruk op de kijkers zijn te danken aan de authenticiteit, juistheid en aandacht voor ieder detail.

Het Evangelie naar Lukas, zoals het in de Bijbel staat opgetekend, werd gekozen als basis voor de dialogen en het verhaal in deze film. Er gingen vijf jaren van nauwkeurig onderzoek en van voorbereiding vooraf voor het filmen begon in Israel. Vorsers, archeologen, historici en theologen werden hierbij betrokken. In speciale ateliers werden reproducties vervaardigd van aardewerk, gereedschappen en kledij uit de eerste eeuw.

"We wilden een echte documentair maken over een echte man die 2000 jaar geleden heeft geleefd," verklaarde Paul Eshleman, directeur van het wereldwijde distributiehuis van deze JEZUS-film. "Jezus werkte met Zijn handen, leefde tussen echte mensen, at hetzelfde voedsel, kende hun leed. We wilden een film die de toeschouwers in staat zou stellen de man, die de loop van de geschiedenis heeft gewijzigd en tot vandaag de levens van mensen verandert, beter aan te voelen en te begrijpen - die Ene die tegelijk God en mens is, Jezus van Nazareth."

Het uitzoeken van de acteurs voor dit dramatische portret van Jezus leven eiste ook intensief zoekwerk, vooral het uitzoeken van de man die Hem gestalte zou geven. Voor authentieke gezichten werden de 45 belangrijkste acteurs en de 5.000 figuranten gekozen uit mensen die in het Middenoosten leven. De hoofdrol van Jezus ging daarentegen naar Brian Deacon, lid van Englands beroemde "Royal Shakespearean Company". Deacon werd gekozen onder 1.000 acteurs omwille van de eenvoudige maar pakkende wijze waarop hij het verhaal van Jezus, zoals het ons door Lukas werd overgeleverd, gestalte gaf.

Tot vandaag werd de film JEZUS vertaald in meer dan 330 talen. Hij werd bekeken door meer dan 710 miljoen mensen over de gehele wereld. De film werd gefinancierd door de Campus Crusade for Christ International. Hij werd geproduceerd door John Heyman, winnaar op het Film Festival van Cannes. Warner Brothers stond in voor de premiere in de Verenigde Staten.

 Naar "WIE IS JEZUS": 5 BIJBELSTUDIES

 Terug naar de VORIGE pagina

 Terug naar ONTMOETING inhoud

1/1998