Wie is Jezus?

EEN OPGESTANE HEER


Jezus van Nazareth werd ter dood gebracht aan een kruis, begraven in een uitgehouwen graf en stond drie dagen later op uit de dood; in dit opzicht is het christendom uniek. Elk argument omtrent de waarheid van het christendom hangt af van het bewijs van de opstanding van Jezus van Nazareth.

Doorheen de eeuwen hebben de grootste geleerden die de bewijzen van de opstanding onderzochten geloofd, en geloven ze nog steeds, dat Jezus leeft. Nadat hij de getuigenissen omtrent de opstanding onderzocht zoals ze ons werden overgeleverd door de evangelisten, kwam wijlen Simon Greenleaf, een autoriteit op het gebied van wettelijke bewijsvoering aan de Harvard Law School, tot het besluit: "Het zou voor hen onmogelijk geweest zijn om hun beweringen vol te houden indien Jezus niet werkelijk uit de dood was verrezen en indien ze niet met dezelfde zekerheid overtuigd waren van dit feit als van elk ander feit."

John Singleton Copley, bekend als een van de grootste rechtsgeleerden in de Britse geschiedenis, gaf als commentaar: "Ik weet heel goed wat een bewijs is en ik zeg u dat er nog nooit zulke sterke bewijzen werden aangevoerd als deze voor de opstanding."

 Naar de VOLGENDE pagina

 Terug naar de VORIGE pagina

 Terug naar ONTMOETING inhoud

1/1998