Wie is Jezus?

HEER, LEUGENAAR, OF ZONDERLING?


In zijn bekende boek "Mere Christianity", stelt Lewis het volgende: "Wanneer een gewoon mens de dingen zou gezegd hebben die Jezus heeft gezegd zou hij in geen geval een groot moreel leraar zijn. Hij zou ofwel een zwakzinnige zijn - op het niveau van iemand die beweert dat hij een gekookt ei is - of hij zou de duivel uit de hel zijn. Je moet hier je keuze maken. Ofwel was deze de Zoon van God, ofwel was hij een waanzinnige of nog erger. Je kunt Hem gek verklaren of je kunt aan Zijn voeten neervallen en Hem Heer en God noemen. Maar laat ons geen nonsens verklaren als zou Hij een groot, menselijk leraar zijn. Die keuze heeft Hij ons niet gelaten."

Wie is Jezus van Nazareth voor jou? Je leven hier op aarde en in de eeuwigheid hangt af van je antwoord op deze vraag.

Alle andere religies werden gesticht door mensen en zijn gebaseerd op menselijke filosofie, regels en gedragsnormen. Denk de stichters van deze religies weg van hun leerstellingen en praktijken en er verandert weinig aan hun inhoud. Maar er zou niets overblijven van het christendom wanneer we Jezus Christus er zouden uitlichten. Het bijbelse christendom is meer dan een levensfilosofie, meer dan een ethische norm of het gehoorzamen aan bepaalde religieuze voorschriften. Waarachtig christendom is gebaseerd op een levende, persoonlijke relatie met een verrezen, levende Redder en Heer.

 Naar de VOLGENDE pagina

 Terug naar de VORIGE pagina

 Terug naar ONTMOETING inhoud

1/1998