Wie is Jezus?

ZIJN LEVEN EN BOODSCHAP

BEWERKEN VERANDERING


Kijk naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth, de Christus, doorheen heel de geschiedenis en je zult zien Hij en Zijn boodschap vaak grote veranderingen teweegbrachten in het leven van mensen uit alle landen. Overal waar Zijn leer en invloed ingang vonden, werden de heiligheid van het huwelijk erkend, kregen vrouwen rechten en een stem in de gemeenschap; werden scholen en universiteiten opgericht; kwamen er wetten die de rechten van het kind beschermden; werd de slavernij afgeschaft; en kwamen er talrijke veranderingen tot stand die de levenskwaliteit van de mensen verbeterden. Ook individuele levens werden drastisch veranderd. Een voorbeeld is het leven van Lew Wallace, een beroemd generaal en literair genie, gekend als een atheïst. Gedurende twee jaren studeerde Wallace in de bekendste bibliotheken van Europa en Amerika, op zoek naar informatie en bewijzen die het christendom voor eens en voor altijd zouden vernietigen. Tijdens het schrijven van het tweede hoofdstuk van het boek dat hij van plan was uit te geven, viel hij op de knieën en riep tot Jezus, "Mijn Heer en Mijn God."

[Jezus spijzigt 5000 mensen] Door de duidelijke en onweerlegbare bewijzen die hij gevonden had kon hij niet langer ontkennen dat Jezus Christus de Zoon van God was. Later schreef Lew Wallace het boek "Ben Hur", een van de grootste Engelse romans die ooit geschreven werden over de tijd van Jezus.

Ook de gekende C.S. Lewis, professor aan de Oxford University in Engeland, was een godsloochenaar die de godheid van Jezus Christus gedurende jaren ontkende. Maar na het bestuderen van de overweldigende bewijzen van Zijn Godheid moest hij uit intellectuele eerlijkheid Jezus erkennen als zijn God en Redder.

 Naar de VOLGENDE pagina

 Terug naar de VORIGE pagina

 Terug naar ONTMOETING inhoud

1/1998