Wie is Jezus?

ZIJN KOMST VOORSPELD


Honderden jaren voor de geboorte van Jezus werden de woorden opgetekend van de profeten van Israël die zijn komst voorspelden. Het Oude Testament, dat geschreven werd door verschillende personen gespreid over een periode van 1.500 jaar, bevat meer dan 300 profetiën in verband met Zijn komst. Alle details daarvan zijn uitgekomen, met inbegrip van Zijn wonderlijke geboorte, Zijn zondeloos leven, Zijn vele mirakelen, Zijn dood en Zijn opstanding.

Het leven dat Jezus leed, de wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak, Zijn dood aan het kruis, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart - al die feiten wijzen erop dat Jezus geen gewoon mens was, maar meer dan een mens. Jezus verklaarde: "Ik en de Vader zijn Eén" (Johannes 10:30), "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9), en "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

 Naar de VOLGENDE pagina

 Terug naar de VORIGE pagina

 Terug naar ONTMOETING inhoud

1/1998