Wie is Jezus?
Wij danken Campus Crusade for Christ International die ons de toestemming hebben gegeven om deze pagina's, die in hun oorspronkelijke Engelstalige versie op hun Internet-site te vinden zijn, te vertalen en hier over te nemen!
Zijn komst werd voorspeld
Wie is, volgens jou, de meest vooraanstaande persoonlijkheid van alle tijden?
De grootste leider?
De belangrijkste leraar?
Wie deed het meeste goed voor de mensheid?
Wie leefde het heiligste leven dat ooit werd geleefd?
Bezoek eerder welk deel van deze wereld. Praat met mensen van gelijk welke religie. Het heeft geen belang hoezeer ze aan hun godsdienst gehecht zijn, als ze iets weten van de geschiedenis zullen ze moeten toegeven dat er nooit iemand is geweest als Jezus van Nazareth. Hij is de meest unieke persoonlijkheid van alle tijden.

Jezus heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum op je ochtendkrant getuigt dat Jezus ongeveer 2.000 jaar geleden geleefd heeft. V.C. betekent "vóór Christus"; A.D. Anno Domini, "het jaar des Heren".

[Who is Jesus?]
 Naar de VOLGENDE pagina

 Terug naar ONTMOETING inhoud

1/2000