De tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs

n 57 n.C., dus korte tijd nadat hij de eerste in de Bijbel opgenomen brief aan de Korinthiërs heeft geschreven, richt Paulus vanuit Efeze een volgend schrijven aan deze Gemeente. Blijkbaar waren alle problemen nog lang niet opgelost. In deze brief moet Paulus de Corinthiërs opnieuw trachten te overtuigen van zijn apostolisch gezag, dat door velen in twijfel werd getrokken.

Hoofdthema van deze brief is het overwinnend geloof. Het is een heel persoonlijke brief, waarin Paulus o.a. een opsomming geeft van het werk dat hij voor de Here – en door de Here – mocht doen. Hij doet dit niet om zichzelf te verheerlijken, maar om aan te tonen dat het gezag dat hij wil doen gelden werkelijk van Jezus is.

Naast een aantal nieuwe vermaningen treft Paulus ook enkele praktische regelingen in verband met de gaven die in Corinthe waren samengebracht ter ondersteuning van behoeftige medegelovigen.


En dit alles is uit God,
die door Christus ons met Zich verzoend heeft
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft,
welke immers hierin bestaat,
dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was,
door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,
en dat Hij ons het woord der verzoening
heeft toevertrouwd.

(2 Cor. 5:18-19)


Indeling

Het is niet eenvoudig een echte indeling te maken van dit erg persoonlijk schrijven. We kunnen hier wel een overzicht geven van de verschillende thema's die Paulus behandelt en die doorheen deze brief verspreid staan.

 1. Kenmerken van Paulus' bediening
  1. Vertroosten (1:4-7; 7:7,13)
  2. Lijden (1:5-9; 4:8-12; 5:4; 6:4-10; 7:5; 11:24-28; 12:7-10)
  3. Trouw (1:12; 2:17; 4:2; 7:2)
  4. Standvastigheid (1:17-19; 4:1,16)
  5. Beroep doende (2:3,4; 7:7,8; 11:2,3; 12:20,21)
  6. Overwinnend (2:14, 4:8,9; 12:10)
  7. Zelf-opofferend (4:5,11,15; 5:13; 11:7,9)
  8. Beheerst door de liefde van Christus (4:11; 5:14)
  9. Geestelijk (4:18; 5:16; 10:4)
  10. Overredend (5:11,20; 6:1; 10:1,2)
  11. Verzoenend (5:19-21)
  12. Openbaart zich door ernst en goede werken (5:13; 6:4-10; 12:12)
  13. Met authoriteit (10:1-11)
  14. Zelf-ondersteunend (11:9)
 2. Felicitaties en aanwijzingen in verband met ondersteuning
  (hfdstk. 8+9)
 3. Het apostelschap van Paulus:
  1. Door sommigen in discrediet gebracht (10:7-10; 12:11; 13:3)
  2. Authoriteit (2:9; 13:2)
  3. Bevestigd
   1. Door de Heer (1:1,21,22; 3:5; 6:4-6)
   2. Door zijn lijden voor de goede zaak (6:4-10; 11:23-27)
   3. Door ontvangen openbaring (12:1-5)
   4. Door machtige daden (12:12)

INTERESSANTE SELECTIES

 1. De voorbeeldige bediening (4:1-18)
 2. De overwinning over de dood (5:1-9)
 3. De roeping tot afscheiding van de wereld (6:14-18)
 4. Het doorstane lijden van Paulus (11:24-33)
 Terug naar INLEIDING OP DE BIJBELBOEKEN

 Terug naar ONTMOETING inhoud

8/1998