In Memoriam

Stephan Soetewey

 

Op zondag 16 april 2004 heeft de Heer een zeer goede vriend en broer thuisgehaald. Voor ons als diegene die achterblijven onbegrijpelijk, omdat wij met ons menselijke denken niet verwachtten dat reeds iemand op zo’n jonge leeftijd (58 jaar) thuis wordt gehaald bij de Vader.

Begin maart sukkelde Stephan aan een zware verkoudheid. Op 11 maart was de pijn zo ondraaglijk dat hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis.  Al gauw merkte men in het ziekenhuis dat het een ernstige infectie betrof en besliste men om Stephan over te brengen naar een ander ziekenhuis. Hier besloot men om hem onder een kunstmatige verdoving te houden.
Tijdens zijn verblijf zijn er verschillende complicaties geweest en ook is er een long operatief verwijderd. Stephan is niet meer tot bewustzijn geweest.

We zullen hem missen omdat wij in deze persoon een liefdevolle huisvader zagen, die zeer begaan was met zijn gezin, de zorg over zijn vrouw, die zeer hulp behoevend is en zijn kinderen waarvoor hij ook dag en nacht klaar stond. Het was prettig om te zien hoe hij vol trots kon vertellen dat één van zijn dochters een Erasmus beurs had gekregen en in Zuid Frankrijk haar eindwerk mocht af maken. Ook met zijn moeder had hij een nauwe band, de vriendin om te genieten van cultuur.

Ondanks dat zijn werk veel betekende voor hem had hij onlangs getekend om op vervroegd pensioen te gaan. Stilaan was hij het werk aan de opvolger(s) aan het doorgeven, maar toch indien nodig was hij nog steeds bereid om langer op post te blijven om de goede gang van zaken te verzekeren. Zo ook die laatste avond dat hij thuis was.

Daar zijn werk vooral grafisch ingesteld was en hij dus gebruik maakte van Apple computers, konden we uren discussies hebben, wat nu een echte computer was of slechts speelgoed. Hij was een echte Apple freak. En dat kan jij ook terug vinden in deze prachtige website die hij met zeer veel liefde onderhield.

Deze website is niet een onopgemerkte website, maar zowel gebruikt in het binnen als in het buitenland en door christenen en niet christenen. Ooit was het door deze website dat hij gevraagd werd om te komen preken in verschillende gemeenschappen zoals moslims en  joden. Wat hij graag deed. Zijn enorme rijke kennis maakte van hem een gesprekspartner waar je met eerbied naar op zag. Ook deze mensen kon hij pationeren met wat hij te zeggen had. Het evangelie vertellen rekening houdende met de verschillende culturen en geloofsovertuigingen, hij deed het.

Nog niet zo heel lang geleden, ook door de website, is er een meisje bij ons in de gemeente geweest om haar eindwerk te maken ivm de verschillende geloofsovertuigingen. Na een gesprek met hem, was voor haar niet enkel het geloof van een evangelische gemeente duidelijk, maar kon ze perfect de verschillen zien met andere religies.

Al deze zaken deed hij met een liefde voor God. Hoe dikwijls heeft hij niet gezegd, moest Paulus de dag van vandaag werken, hij zou het Internet gebruiken om het evangelie te verkondigen. Ondanks dat Johannes zijn favoriete apostel was, probeerde hij toch een beetje Paulus te zijn.

Het zoeken naar de waarheid zat hem een beetje in de gene. Het is ook zo dat hij het evangelie gevonden heeft. Door een blaadje van 1 mei, bijbeldag, is hij verder gaan zoeken door middel van bijbelstudies en is naar een evangelische gemeente gegaan.

Het was geen opwelling, maar een zoeken naar de Waarheid die hem bij Jezus bracht.

In deze gemeente heeft hij dan ook zijn kwaliteiten en capaciteiten gebruikt. Net zoals hij al snel zetelde in verschillende commissies en werkgroepen zoals het het bijbeldag comité waar hij nu reeds 11 jaar voorzitter was.

Het was dan ook niet verwonderlijk, dat hij bij het naderen van zijn pensioen (midden 2004) zich aan het voorbereiden was om een grotere taken te gaan vervullen. Met liefde ging hij het Woord brengen en onderwijs geven, hij was daar ook goed in. Hij was trouwens nu een cursus aan het volgen om gids te kunnen worden in de kathedraal van Antwerpen, niet zomaar, hij kon immers daar ook zijn gaven en talenten gebruiken.

Ik denk dat we uren kunnen verder gaan, Stephan was een man die veel betekende, niet enkel voor zijn gezin, zijn moeder of voor mij, maar voor heel veel mensen.

H
ij wilde zijn Heer dienen met zijn gaven en zijn talenten. De laatste maanden heeft hij veel strijd gekend in de gemeente waar hij oudste was. Het is vooral in die periode dat ik hem beter ben leren kennen en daarmee ook meer ben gaan waarderen voor de integerheid waarmede hij leefde. Roddel stond niet in zijn woordenboek, zelfs in een kerkenraad ging hij problemen niet delen. Hij nam die mee en sprak daarover met zijn Heer. Een plaats waar hij rust zocht en bezinning was het polderpark in Hoboken. Als je met hem een goede babbel wou doen, moest je maar eens mee gaan wandelen. Hij kende het park van boom tot boom, struik tot struik en je voelde dat het daar was dat hij de dichte nabijheid van God zocht. Hij was niet echt een communicator, hij was iemand die de dingen echt beleefde.

Als ik hem mis is het wel voor al die dingen, iemand te hebben waarmee je een babbel kon doen in alle vertrouwen, eerlijkheid, integerheid, iemand die het niet nodig vond om alles beter te weten en om overal een antwoord op te hebben.

Ik weet zeker, ik ga hem niet alleen missen, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn moeder, vrienden en nog zovele andere mensen waarmee hij direct of indirect in contact was.

Het is zo’n openstaande misschien wel egoïstische vraag, waarom moet een man met zoveel potentieel, hij kon toch nog zoveel betekenen,  nu al weg, we hadden hem nog zo graag langer bij ons gehad.

Zijn laatste studies waren vooral rond ‘Wat Zou Jezus Doen’ aan de hand van één van zijn favoriete schrijvers Max Lucado. Om af te sluiten een overdenkingentje hieruit.

"God houdt van jou zoals je bent. Maar Hij weigert je te laten zoals je bent. Hij wil dat je net als Jezus wordt!"

Er is een verzameld werk van Stephan beschikbaar welke kan verstuurd worden per mail of post. Het is een fantastisch document voor mensen die moeilijk naar de samenkomsten kunnen komen, als tussendoortje, als stille tijd materiaal enz. Titel is "53 voedselpakketten" en telt 364 blz

Indien jullie een bemoediging willen sturen naar de familie aarzel niet om dit te doen via onderstaand adres.

Ontmoeting - 6/2004

Een verhaaltje dat hij graag vertelde wanneer hij zelf een uitvaartdienst verzorgde. Eeuwig leven

Een preek die hij gehouden heeft tijdens de 1 mei Bijbeldag van 2003. Deze overdenking was ook afgedrukt op het programa'tje bij de uitvaart dienst. Geloven is een WERKwoord
 Terug naar ONTMOETING

6/2004