Grace Notes

Voor wie de Bijbel ernstig wil bestuderen bieden wij langs deze weg een Bijbelcursus aan.

Wij zijn heel blij dat we de toelating kregen de cursussen van "Grace Notes Bible Study Courses" hier in Nederlandse vertaling te mogen aanbieden. "Grace Notes" is een bediening van Village Missions International.

Warren DoudDeze cursussen werden opgesteld door Warren Doud. Deze broeder biedt via Internet een uitgebreide keuze aan studiemateriaal aan.

We starten hier met zijn cursus "Leven als Christen". Dit is een reeks van 118 bijbelstudies! Uiteraard zijn ze nog niet allemaal vertaald, maar we doen ons uiterste best het tempo te volgen.

Deze cursus is geen materiaal voor "beginners"! Er zijn vrij diepgaande studies in deze reeks opgenomen. Wie nog niet met de Bijbel vertrouwd is kan misschien eerst een kijkje nemen op de pagina's: "Wie is Jezus?".

Voor wie voldoende Engels kent kunnen we een bezoek aan de home-page van Warren Doud, "Grace Notes", van harte aanbevelen. U vindt hier naast de originele versie van "Leven als Christen" ook nog een rijke keuze "vers-voor-vers" bijbelstudies.

Deze cursus bestaat uit 118 op onderwerp gerangschikte studies over de princiepes van het Leven als Christen. Deze onderwerpen werden (ruw) in vier categorieen onderverdeeld:

CWL001 tot CWL027 gaan over de leer van De Verlossing; het zijn onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke verlossing en die de gelovige een goede orientatie geven over de beginselen van het leven als christen en wat de Heer heeft voorzien voor hen die hun vertrouwen in Hem stellen.

CWL028 tot CWL066 zijn onderwerpen die algemeen te maken hebben met Christelijke Groei; onderricht dat belangrijk is voor onze persoonlijke opvoeding en dat ons moet helpen bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen in overeenstemming met Gods zienswijze.

CWL067 tot CWL091 hebben betrekking op onze Vruchtbaarheid als christen, op de activiteiten en bekwaamheden die werken van eeuwigheidswaarde voortbrengen en onze drang om anderen tot Christus te leiden.

CWL092 tot CWL118 zijn ondersteunende studies, historische feiten, levens- en karakterbeschrijvingen, enz..., die een hulp zijn bij het bestuderen van de Bijbel en het voorbereiden van bijbelstudies.

Het is op geen enkele wijze een "dwingende lijst" van onderwerpen; ze kunnen zeker ook anders gerangschikt worden. Deze indeling is enkel een poging van de auteur om de onderwerpen te rangschikken op een zodanige manier dat eerst studies aan bod komen die noodzakelijk zijn voor het bestuderen van latere onderwerpen.

De lessen worden vertaald uit het Engels; dit is uiteraard erg "arbeids-intensief". Het zal nog heel wat tijd in beslag nemen voor deze reeks in zijn geheel beschikbaar is.

De vertaalde cursussen zijn beschikbaar in één PDF document (385 blz., 1.27 MB) en kunnen via e-mail aangevraagd worden.

Van harte Gods rijke zegen toegewenst bij het bestuderen van Zijn Woord!

 

 Terug naar ONTMOETING inhoud

10/2004