Ik laat jullie vrede na;

mijn vrede geef ik jullie,

zoals de wereld die niet geven kan.

 

NBV Johannes 14:27

We hopen deze plaats in de "Cyberspace" te kunnen laten uitgroeien tot een plaats waar mensen de God van de Bijbel kunnen "ontmoeten".

Want de Bijbel vertelt ons hoe het leven van heel wat mensen grondig veranderd werd na een ontmoeting met de Heer.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde..
(De Bijbel: de eerste brief aan Johannes, hoofdstuk 4, vers 8)

"De informatie is vrij downloadbaar. Alle rechten blijven behouden aan www.ontmoeting.be"

Green Ribbon

3/2004