Bijbelstudies

 
En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Efeze 4:12 (NBV)

Algemeen
De opleiding: "Toerusting tot Dienstbetoon" is toegankelijk voor iedereen, doch vooral als essentiŽle basisopleiding bedoeld voor (kandidaat-)leid(st)ers in de gemeente(n), bv. oudsten, diakenen, jeugd-, tiener, kinder-, bidstond- en huisgroepleiders, muzikanten en zangers, pastorale werkers, ziekenbezoekers enz. - kortom voor iedereen die de Heer en Zijn gemeente(n) wil dienen. Elke cursus wordt over 15 avonden verspreid.
Het doel van deze opleiding is om grondige theoretische en praktische bijbelkennis te onderwijzen, die nodig is voor het vervullen van roepingen en bedieningen.

De cursussen zijn op universitair niveau en zijn thans geaccrediteerd door Continental Theological Seminary te Sint Pieters-Leeuw, die sinds kort volledig erkend wordt door de Belgische Staat. Er kan dus een erkend attest worden verkregen voor de gevolgde cursussen.

Ook bestaan er werkboeken van deze cursussen. Deze kan je aanvragen, op het e-mail adres onderaan deze pagina, en worden dan per post verstuurd. Prijs is gelijk aan de copieer en de verzendkosten (+/- 20 Euro)

De audio files zijn cassette opnames tijdens de studies. Ondanks dat de kwaliteit niet high-tech is, zijn zij toch aangenaam om naar te luisteren.

Neem de tijd, relax en luister naar de rijke inhoud van Gods Woord.


Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
2 TimotheŁs 2:15