Bijbelstudies

 

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

2 Timotheus 3:16-17

Via deze site worden ons regelmatig bijbelstudies toegezonden, met de vraag of we deze niet op de site willen opnemen.

Daarom is de idee gegroeid hiervoor een afzonderlijke site op te starten. Op die manier kunnen we deze studies ter beschikking van anderen stellen. Nieuwe inzendingen zijn altijd welkom en mogen toegestuurd worden via E-mail.

Stuur deze inzendingen in Word of in een andere tekstverwerker. Ze worden door ons omgezet in pdf-formaat.