De Alpha en Omega
14 bijbelstudies rond Jezus Christus(2010)
De tien geboden, Gods contract
11 Bijbelstudies( 2010)
De zekerheid van het genade-geschenk
(maart 2010)
Eigen verantwoordelijkheid om in de genade te blijven
(2010)
Engelen
De zichtbare en tastbare wereld is niet de ganse schepping (2010)
Gaat de gemeente van Jezus Christus door de "grote verdrukking"?
(2010)
Geloofsvervolging
(2010 )
Handelingen
in 42 lessen door het boek (2010)
Heiliging en groei
Het leven van een christen, iemand die een persoonlijke relatie heeft met Jezus, is allerminst een
saai en eentonig leven. (2010)
De oordelen
De uitdrukking “het laatste oordeel” komt in de Bijbel niet voor. (2010)
Herders
( 2010)
Het Heilig avondmaal
(2010)
Het Evangelie naar Johannes
39 Bijbelstudies (2010)
Evangelie = blijde boodschap
( 2010)
Van onze Vader tot Amen
9 Bijbelstudies rond het gebed dat Jezus leerde (2010)
Rentmeesterschap
Het geven van “tienden” is een bekende term in de christelijke wereld, en die term wordt
ontleend aan het Oude Testament..(2010)
Schapen
Schapen bij het offer.(2010)
Doop
Wat zegt de Bijbel over de Doop (8K - 9/2001)

Heilige Geest
Het Werk van de H. Geest (20K - 9/2001)

(Een studie naar aanleiding van Johannes 16:12-15)

De Heilige Geest
( 2010)
De taak van de Heilige Geest
Een studie over de taak van de heilige Geest is net zoals alle studies over God onvolledig,( 2010)

Levensbeschrijvingen
Gelovigen uit de Begintijd van de Bijbel (72k - 10/2001)

(Abel, Seth, Henoch, Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes)

Oudsten
Taak en opdracht van de Oudsten en Diakenen in de Nieuw-Testamentische Gemeente (24K - 9/2001)
Schepping
Er zij Licht (64K - 1/2004)
De kroon van de schepping
God heeft de hemel en de aarde niet willekeurig geschapen (2010)
Na de schepping
Toen Gods schepping voltooid was, op de zesde dag, lezen we in de Bijbel dat God zag
dat alles zeer goed was (2010)
Vrijheid, Christelijke -
Christelijke Vrijheid (60K - 9/2001)
Vrijheid
Vrijheid en vrede zijn al heel de geschiedenis lang sleutelbegrippen bij de mens, en ook bij
God.(2010)