Het Geheim van Moed en Kracht: Jozua 1
Voortdurende Bescherming en Leiding: Psalm 91
Leven met Diepgang: Jesaja 55
Hoop en Dromen kunnen herleven: Ezechiel 37
Trouw wordt beloond: Daniel 6
Het Leven als Christen: Mattheus 5
Er kunnen geweldige dingen gebeuren: Markus 6
Zwakheid kan in Sterkte veranderen: Lukas 22
Een Formule voor Troost: Johannes 14
Liefde – het belangrijkste ter Wereld: 1 Korinthiėrs 13
Kracht overwint Zwakte: Ephesiėrs 6
Vreugde en Overwinning: Filippenzen 4