Haal meer uit je Bijbel

In een mondelinge conversatie kun je iemand vragen om iets te verduidelijken of te bevestigen, zodat je zeker weet dat je goed hebt begrepen wat de ander wilde zeggen. Boeken zijn iets moeilijker te interpreteren. Je kunt enkel afgaan op dat wat de auteur heeft neergeschreven. Er is daarom ook bij het lezen van de Bijbel heel wat aandacht nodig om de juiste betekenis te achterhalen.

Wanneer je de Bijbel leest ben je in dialoog met een grote variatie aan menselijke auteurs maar, wat belangrijker is, ook met God. Het is belangrijk om Gods volledige bedoeling te begrijpen.

Hoe ontdek je de juiste betekenis?

 1. Kijk naar de bedoeling van de auteur. Elk bijbelgedeelte heeft een objectieve betekenis, zoals de auteur het bedoeld had. Tracht te weten wie de schrijver is en zoek op in welke tijd en in welke omstandigheden hij dit heeft geschreven.
  (De "Inleidingen op de verschillende Bijbelboeken" op deze site kunnen je daarbij helpen).
  De betekenis van de tekst past uiteindelijk in Gods bedoeling. Tracht niet een tekst naar je eigen inzichten om te buigen.
   
 2. Zorg dat je de inhoud leest van een volledig gedeelte. Behandel de Bijbel niet als een verzameling van geïsoleerde verzen. De betekenis van elk vers kan slechts gevonden worden in de gedachtenstroom van het volledige gedeelte. Wanneer je toch enkel een gedeelte leest van een volledig boek, zorg er dan voor dat je weet waar en hoe dit gedeelte past in het geheel. Wanneer je kleine brokjes van de Schrift leest moet je erg voorzichtig zijn, anders kan het zijn dat je Gods boodschap verkeerd begrijpt. De uiteindelijke context van elk Bijbelgedeelte is de gehele Bijbel. Leer te lezen in de context door gehele Bijbelboeken te lezen in plaats van enkel gedeelten. Wanneer je de tijd vindt om gedurende twee of drie uur in een roman te lezen, tracht dan hetzelfde te doen met Jesaja of Handelingen.
   
 3. Weet met welk "genre" je bezig bent. De Bijbel is een verzameling van verschillende literaire genres. Er is geschiedenis, wetgeving, poëzie, wijsheid, profetie, evangelie, brieven en openbaring. Wanneer je het type van literatuur kent kun je het beter lezen en begrijpen.
   
 4. Wees je bewust van de historische en culturele achtergrond van de Bijbel. Je moet elk boek lezen alsof je een van de tijdgenoten van de auteur bent. Bepaalde commentaren kunnen je helpen om bv. de gewoonten en omstandigheden van die tijd beter te leren kennen.
   
 5. Let op de zinsbouw en de struktuur van elk gedeelte. Lees elke passage aandachtig en let er op hoe de gedachtengang van de auteur zich ontwikkelt. Er is grondige kennis nodig om de struktuur en de grammatica van de oorspronkelijke taal te begrijpen. Daarom kan het nuttig zijn om voor ernstige studie meerdere betrouwbare vertalingen met elkaar te vergelijken.
   
 6. Analyseer je eigen ervaring in het licht van de Schrift, en niet omgekeerd. Je kunt de betekenis van de Bijbel grondig vervormen door alles te gaan lezen in vanuit je eigen ervaringen.
   
 7. Zoek altijd naar de volledige betekenis van de Schrift. Alhoewel de Bijbel uit meerdere boeken bestaat is het ook één Boek, dat één verhaal vertelt. Baseer nooit een leerstelling of een moraal op een enkele duistere passage. Wanneer een bepaald gedeelte iets schijnt te leren, maar er is een andere passage die duidelijk iets anders vertelt, tracht dan dat moeilijke gedeelte te lezen in het licht van dat andere gedeelte dat duidelijker te begrijpen is.


Samengevat uit "Reading the Bible with Heart & Mind" van Dr. Tremper Longman, professor Oud Testament aan het Westminster Theological Seminary, Philadelphia.

 Terug naar ONTMOETING inhoud

5/1999